به گزارش شبکه الجزیره قطر، این خط لوله در شرق بئر العبد در استان سینای شمالی مصر قرار دارد. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسؤولیت این حمله را برعهده نگرفته است. هرچند این منطقه محل فعالیت شاخه داعش در سینای مصر ...