انسیه شاه‌حسینی در حاشیه داوری مرحله نهایی رویداد ملی فهما (پایتخت فرهنگ و هنر مسجد) در بخش فیلم به خبرنگار معارف ایرنا گفت: جوانانی که در کانون های فرهنگی هنری مساجد به هنر سینما می پردازند، تفکرات و انگیزه های قوی دارند و ...