بر اساس آماری که از سوی انستیتو روبرت کخ منتشر شده، شمار موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در آلمان، همچنان سیری صعودی دارد. روز دوشنبه ۲۶ اکتبر، شمار موارد جدید ثبت شده دو برابر میزان روز دوشنبه هفته گذشته ...

یونیسف و سازمان ملل از کاهش آشکار واکسیناسیون کودکان در دوران شیوع کرونا ابراز نگرانی کرده‌اند. بیانیه این دو نهاد که چهارشنبه ۱۵ ژوئیه در ژنو منتشر شد، تاکید می‌کند که حداقل ۳۰ کارزار واکسن سرخک در سراسر جهان تعلیق شده ...