به گزارش تحریریه، دیگر تمام ملت ایران می دانند که بازار خودرو در ایران در انحصار چند شرکت محدود بوده و تقریبا هیچ رقابتی نیز در این بازار دیده نمی شود. این مساله موجب شده است که مونتاژکاران ایران خودروهای ...