سه کمیسیون آموزش و اشتغال، صادرات نرم افزار- خدمات و نرم افزارهای پیشرفته در نشست خبری که روز دوشنبه در سازمان نصر (نظام صنفی رایانه‌ای کشور ) برگزار شد، اعلام کردند که با وجود تمام نواقص و کمبودهایی که وجود ...