در شرایطی که تنها ۸۰ روز به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است، کشمکش بر سر نحوه رأی‌گیری از شهروندان آمریکا بالا می‌گیرد. با این که ترامپ خود سالهاست که از راه پست رأی داده، اکنون سرسختانه با ...