تزریق واکسن کرونا در اسرائیل ۱۹ دسامبر ۲۰۲۰ آغاز شد و تاکنون بیش از یک سوم از کل جمعیت این کشور واکسن کرونا دریافت کرده‌اند. افزون بر بیمارستان‌ها، مراکز درمانی هم در گوشه و کنار شهرهای اسرائیل هنوزهم به تزریق واکسن ...

مردم اسرائیل روز دوشنبه ۱۲ اسفند (دوم مارس) برای سومین بار ظرف یک سال به پای صندوق‌های رای رفتند. این در حالی است که با وجود برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی اسرائیل به نظر نمی‌رسد که هیچ یک از احزاب بزرگ ...