محمود احمدی‌نژاد هفت سال پس از پایان دو دوره پر هیاهو فعالیت به عنوان رئیس دولت‌های نهم و دهم، همچنان از هر فرصتی برای مطرح کردن خود استفاده می‌کند، نامه سرگشاده و سربسته می‌نویسد و به سرکشی به حامیانش در ...