حزب دمکرات آمریکا اعلام کرد پیت بوتجج با کسب ۲/ ۲۶ درصد آرا پیروز انتخابات مقدماتی ایالت آیوو شده است. سناتور برنی سندرز با فاصله یک دهم درصد پس از او و سناتور الیزابت وارن با کسب ۱۸ درصد آرا در ...