این روزها، پرچم سه رنگی که در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ و در خلال استقلال بلاروس از اتحاد شوروی استفاده می‌شد، سمبل مخالفان دولت و نماد دمکراسی‌خواهی است. نتیجه مناقشه‌برانگیز انتخابات ریاست جمهوری، رای‌دهندگان را به خیابان‌ها و میدان‌ها ...