روز شنبه ۸ فوریه (۱۹ بهمن) توماس کمریش (Thomas Kemmerich) از حزب دمکرات آزاد، استعفای خود از پست نخست‌وزیری ایالت تورینگن را رسما اعلام کرد و گفت هر چه را نیز برای تصدی این مقام دریافت کرده، به صندوق دولت ...