اگر ضرب المثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست» درست باشد، معلوم می شود که دمکرات‌ها روزهای انتخاباتی بدی در پیش خواهند داشت. حزب دمکرات، که شکست دادن دونالد ترامپ در انتخابات را سرلوحه خود قرار داده است، در  اولین ...