یک کارشناس روابط بین‌الملل گفت: ایران برخلاف ریاض که امنیت خود را از آمریکا گدایی می‌کند و با برون سپاری آن، مشکلات عدیده ای را در منطقه به وجود آورده، معتقد است که امنیت منطقه تنها با همکاری و همیاری ...