تحقیقات جدید نشان داد ربات‌های صنعتی حفره های امنیتی دارند که آنها را در برابر حملات هکرهای پیشرفته آسیب پذیر می کند. به گزارش ایسنا، ربات‌های صنعتی برای مونتاژ محصولات از هواپیما گرفته تا تلفنهای هوشمند مورد استفاده قرار می ...

مقام‌های اداره حفظ امنیت سایبری بریتانیا (NCSC) در لندن گفته‌اند اطمینان دارند گروهی از هکرهایی که تلاش می‌کند به دستاوردهای علمی مرتبط با پاندمی کرونا دست یابد، به دستگاه امنیتی روسیه وابسته است. یکی از گروه‌های فعال روسی موسوم به "خرس ...