به گزارش ایرنا، صفحات اجتماعی و فضای مجازی افغانستان این روزها مملو از تصاویری افرادی شده که وابستگان آنها از مرگ این افراد، ناشی از ویروس کرونا خبر می دهند که فرمانده پلیس استان «قندوز» و رئیس توقیف خانه‌های پلیس ...