شش روز پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری در بلاروس، تظاهرات مردم علیه الکساندر لوکاشنکو ادامه دارد. پیوسته شمار بیشتری از مردم در اعتراض به خشونت و خودکامگی دستگاه قدرت لوکاشنکو به خیابان‌ها می‌آیند. بحران پس از انتخابات در حال ...

کنفرانس ویدئویی وزرای خارجه اروپا در روز جمعه، ۲۳ مرداد موضوع‌های مختلفی را در دستور کار داشت ، ولی نوع واکنش به سرکوب معترضان به نتیجه رسمی اعلام‌شده انتخابات اخیر در بلاروس موضوع محوری آن بود. پیش از آغاز گفت‌وگوها، ...