سعید خالدی و جلال نامداری، دو شهروند کرمانشاهی، در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ و در یک پرونده اتهامی مشترک، به مجموعا ۱۳ سال حبس محکوم شده‌اند. شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه، سعید خالدی و جلال نامداری را به دلیل ...