به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی، افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دامداران سبک با اشاره به کاهش نزولات جوی از ابتدای سال آبی جاری اظهار داشت: سال آبی از مهرماه هرسال شروع ...