سردبیری استان‌ها: استان‌های گیلان، مازندران و قم پس از درگیری با بیماری کرونا در شرایط خوبی قرار ندارند و وضعیت از جهت امکانات بیمارستانی و نیروی انسانی حوزه سلامت وخیم است.  محمدحسین قربانی نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در گیلان ...