در این بیانیه‌ که یک نسخه آن در اختیار دفتر ایرنا در لندن قرار گرفت، آمده است، وزیر امور خارجه و سایر اعضای هیات همراه او در سفر به ایران روز سه شنبه گذشته مورد آزمایش قرار گرفتند که نتیجه آن ...