نخستین گزینه ی فرانسه برای خارج شدن لبنان از بحران اقتصادی و مالی، کمک در چارچوب صندوق بین المللی پول است. هیاتی از این صندوق با سفر به لبنان با نبیه بری رییس و شماری از اعضای کمیسیون مالی مجلس، حسان دیاب ...

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، «محمد قاضی عبدالقاضی‌اف» نخست‌وزیر قرقیزستان با اشاره به لغو قرارداد ساخت یک مرکز لجستیکی به دلیل تجمعات اعتراضی در این کشور گفت: به نظر ما دست‌های پنهان خارجی، مردم استان «نارین» را تحریک ...