سخنگوی دولت بدون نام بردن از سازمان یا ارگانی گفت: «فکر می‌کنم در چند روز آینده، آمار دقیق حوادث آبان از سوی مراجع ذیربط اعلام می‌شود». علی ربیعی، سخنگوی دولت در روز چهارشنبه ۳۰ بهمن در نشست خبری با رسانه‌ها، ...