مردم لبنان در اعتراض به افزایش قیمت ها بخصوص قیمت دلار و نابسامانی وضعیت معیشتی برای سومین روز متوالی دست به تظاهرات زده و راهها را مسدود کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت المیادین، معترضان لبنانی در بیروت در ...