از حدود یک ماه پیش استادان و دانشجویان دانشگاه بغازیچی استانبول علیه آنچه انتصاب غیردموکراتیک رئیس جدید این دانشگاه خوانده می‌شود دست به اعتراض زده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه، سوم فوریه ضمن انتقاد شدید از ...