ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران، درباره وضعیت اشتغال در کشور با توجه به شیوع کرونا گفت: وضعیت کارفرما در بخش خصوصی به ویژه بخش اصناف از اسفند 98 تاکنون با مشکلات متعدد مواجه شده است.  او با بیان ...