سالها پیش وقتی تازه کارم را با بخش فارسی دویچه‌وله شروع کرده بودم یک روز در قطار مسیر کلن-بن با اسکندر آبادی همکار نابینایم همسفر شدم. فهمیدم که او هم در کلن زندگی می‌کند و هر روز باید مسیر حداقل ...