بعد از سفر آپولو در سال ۱۹۷۲، این نخستین پرواز انسان به سوی کره ماه است. سازمان ملی هوا فضای آمریکا (ناسا) وظیفه ساخت سفینه برای این سفر را به شرکت فناوری‌های اکشتاف فضایی اسپیس ایکس واگذار کرده است. این شرکت ...