لایحه "ارزش‌های جمهوری" که از اوایل فوریه در مجمع ملی فرانسه در دست بررسی بود، با ۳۵۴ رای موافق در برابر ۱۵۱ رای مخالف، تصویب شد. مصوبه برای اجرایی شدن باید در پایان ماه مارس از رای سنا نیز بگذرد.  ...

مردم نیس و سراسر فرانسه سوگوارند. مسلمانان مؤمن فرانسه نیز همدرد با فرانسوی‌ها در کنار آنها قرار گرفته‌اند، آنانی که فرانسه را وطن دوم خود می‌دانند، به قانون اساسی پایبندند و  می‌خواهند در صلح زندگی کنند. اگرچه آنها موافق انتشار کاریکاتورهایی ...