به دنبال حمله مرگبار به یک آموزگار در پاریس و قتل وحشیانه او توسط یک جوان متعصب اسلام‌گرا، دستگاه قضائی فرانسه اعلام کرده در این رابطه دو نفر را بازداشت کرده است و یک نفر دیگر نیز تحت نظارت پلیس ...