تعداد زنان و کودکانی که دارای گذرنامه آلمانی هستند و در اردوگاه‌های تحت کنترل کردهای سوری به سر می‌برند بیش از ۱۰۰ نفر برآورد می‌شود. اغلب این زنان در سال‌های گذشته برای پیوستن به اسلامگرایان گروه دولت اسلامی (داعش) به ...