روز جمعه (۳ نوامبر، ۱۳ آبان) اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس صرب در مونته‌نگرو در اثر ابتلا به کوید ۱۹ درگذشت. این خبر را اسقف شهر ستینیه در جنوب مونته‌نگرو تأیید کرده است. اسقف اعظم به نام امفيلوهيجه که در کلینیکی ...