کمپینی تحت عنوان "ما دیوار می‌سازیم" بیش از ۲۵ میلیون دلار کمک مالی از "صدها هزار نفر" جمع‌آوری کرده است. دادستانی فدرال منهتن اعلام کرد که برایان كولفاج، اندرو بادولاتو و تیموتی شی به همراه بنن به دلیل استفاده از ...