ینس استولتنبرگ، دبیرکل پیمان ناتو، معتقد است که تغییرات آب و هوایی به تهدیدی برای امنیت تبدیل شده است. با تکیه بر همین دیدگاه است که او در نوشتاری برای "ولت ام زونتاگ" می‌گوید، این پیمان باید "به سوی درک صحیح ...