به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، رسول کربکندی در مورد اینکه آیا کرونا بر روی این بازی تأثیر نداشت که تعطیل نکرده بودند، اظهار داشت: شاید امکانات کافی برای اینکه این اتفاق بیفتد را نداریم اما باید پیشگیری شود. خطایی ...