به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، مهلت ثبت نام در آزمون ورودی پایه‌های هفتم و دهم مدارس استعدادهای درخشان را تا ساعت 24 دوشنبه 5 اسفند امسال تمدید کرد. این سازمان از متقاضیان خواست ...