در واپسین روزهای ماه دسامبر، نخستین مورد ابتلا به بیماری کرونا در شهر ووهان تایید شد. شیوع بیماری کرونا در شهر صنعتی ووهان با ۱۱ میلیون نفر جمعیت پس از آن شتاب گرفت. دولت چین در واکنش به شیوع بیماری شهر ...

مقامات دولت چین در روزهای گذشته خبر از کاهش شتاب ابتلا به بیماری کرونا داده بودند. شمار موارد ثبت شده ابتلا به این بیماری به کمتر از ۳ هزار نفر در روز نیز رسیده بود. اکنون گزارشی از سوی مقامات ...