ملک فاضلی درباره دسترسی مردم سراوان به پزشک اظهار کرد: سراوان به نوعی دورترین یا شرقی‌ترین شهر کشور است. سراوان تا زاهدان به عنوان مرکز استان که در آن خدمات پزشکی در سطح تخصصی و فوق‌تخصصی عرضه می‌شود، ۲۵۰ کیلومتر ...