گروه استان‌ها: روز گذشته گزارشی در خصوص نگرانی شدید مردم کرمان پس از ورود صدها خودروی غیر بومی به شهر کرمان به خصوص از استان‌های آلوده به ویروس کرونا در استان کرمان منتشر شد. که استاندار کرمان با حضور به ...