ایسنا/سیستان و بلوچستان استاندار سیستان وبلوچستان گفت: همه مراکز تجاری و مراسم و برنامه های استان که موجب تجمع افراد می شود با تشخیص دانشگاه های علوم پزشکی باید تعطیل شود. احمدعلی موهبتی در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا که ...