به گزارش ایرنا، کوچه پس کوچه های شهر ارومیه را که در می‌نوردی و در مسیر جاده روستای نازلو قرار می‌گیری، پس از طی مسافت ۲۰ کیلومتری به روستای "تمتمان"؛ روستایی که یکی از کهن‌ترین سکونتگاه های بشری را در ...

جواد آقازاده روز شنبه در یک گفت‌وگوی خبری افزود: آزمایش این افراد برای تعیین مثبت یا منفی‌بودن ابتلای آنان به کرونا، در حال نهایی‌شدن است که در صورت مثبت‌بودن، اقدامات لازم درمانی صورت می‌گیرد. وی اضافه کرد: تا جمعه‌شب، تنها ...