سیامک احصایی گفت: شخصا از دیدن فیلم‌تئاتر لذت نمی‌برم چون حس تئاتر دیدن را ندارد ولی فیلم‌تئاتر منبع آرشیوی خوبی است. این هنرمند در گفتگو با ایسنا ادامه داد: فیلم‌تئاتر هرچند کیفیت و حس و حال اجرای تئاتر را ندارد ...