مسماری افزود: ترکیه ۱۵۰۰ داعشی را از سوریه به فرودگاه معیتیقه لیبی منتقل کرده است. وی مدعی شد: "رجب طیب اردوغان" رییس جمهوری ترکیه می خواست ۱۸ هزار تروریست را به لیبی اعزام کند و اکنون ۲۰۰۰ تن از عناصر جبهه ...