برای بسیاری از سربازان ارتش آلمان ایام کریسمس امسال با سال‌های دیگر متفاوت است. هزاران عضو ارتش این کشور در تعطیلات کریسمس در مراکز واکسیناسیون علیه کرونا آماده خدمت خواهند بود و در صورت نیاز ظرف ۴۸ یا حتی ۲۴ ...