ماری هیگینز کلارک از سال ۱۹۷۵ و با همان اولین رمانش به عنوان "بخواب، زیبای من" در کنار موفق‌ترین رمان‌نویسان آمریکایی قرار گرفت و به شهرت جهانی رسید. تا پیش از چاپ این اولین رمان، رمان‌هایش را برای ناشران گوناگون ...