توماس هالدنوانگ، رئیس اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان (نهاد امنیت داخلی آلمان)، روز جمعه ۱۸ مهر (نهم اکتبر) به روزنامه تاگس اشپیگل چاپ برلین گفته است: «طی دو سال اخیر اقدامات خشونت‌آمیز و جنایتکارانه علیه یهودیان و مراکز آنها در آلمان به شدت ...