تغییر ساعات کاری ادارات دولتی و بانک ها؛ در ایام شب قدر و روز‌های پس از شب‌های قدر از برنامه‌های همه ساله دولت برای راحتی و انجام مراسم پر فیض شب‌های قدر برای کارمندان دولتی است. همه ساله طبق روال ...