در حمله با چاقو به محل اسکان افراد بی‌خانمان و پناهجویان در شهر گرون (Greven) مونسترلند، عصر روز یکشنبه ۱۳ تیر (۴ ژوئیه) یک نفر کشته و یک نفر دیگر مجروح شد. دادستانی آلمان گفته است در رابطه با این ...

دسامبر ۲۰۱۶ قراردادی بین کابل و اتحادیه اروپا امضاء شد که مطابق آن دولت افغانستان متعهد شد پناهجویان اخراجی از کشورهای عضو را بپذیرد. از آن زمان تا کنون هزار و ۳۵ شهروند افغانستان که تقاضای پناهندگی آنها در آلمان رد ...