محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی از "برخورد قهرآمیز" نیروهای امنیتی با هوادارانش در روز ۲۲ بهمن به شدت انتقاد کرده و این موضوع را با سرکوب اعتراضات در آبان سال ۱۳۹۸ مقایسه کرده است. اما محمود احمدی‌نژاد در شرایطی ...