علی غیاثیان، سخنگوی شرکت کشتیرانی ایران روز جمعه ۲۲ اسفند (۱۲ مارس) گفت به دنبال رخداد اصابت شئ انفجاری به کشتی کانتینربر "ایران شهرکرد" بخشی از بدنه کشتی دچار آسیب شد. این کشتی دو روز پیش در آب‌های بین‌المللی در ...