گروه رسانه؛ حسین مهدی‌تبار :«در دنیای امروز، پیروزی با کسی است که داستانش پذیرفته شود»؛ این توصیف جنگ روایت‌ها در دوران کنونی ماست.  روایت‌ها داستان‌هایی هستند که افراد جامعه به کمک آن دنیای پیرامون خود را درک می‌کنند و رسانه‌ها ...

ابوالفضل آفریده مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، درباره اقدامات صورت‌گرفته برای مقابله با شیوع بیماری کرونا اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان یکی از اعضای ستاد بحران در ...